Taula

Al diàleg Insereix les columnes de la base de dades, seleccioneu l'opció Taula per inserir les dades seleccionades al document com a taula. Al diàleg podeu decidir quins camps o columnes de base de dades es transfereixen, i com es formata la taula de text.

Taula

A l'àrea Taula, utilitzeu les tecles de fletxa per seleccionar les columnes de la taula de la base de dades que voleu aplicar a la taula de text.

Columnes de la base de dades

Indica les columnes de la base de dades que s'han d'inserir a la taula de text. Totes les columnes de la taula de la base de dates que no s'hagin acceptat al quadre de llista Columnes de la taula s'enumeren aquí. Les entrades s'ordenen alfabèticament.

Columnes de la taula

Llista totes les columnes de la base de dades que s'han d'inserir al document. S'assignarà una columna a cada entrada corresponent de la taula. L'ordre de les entrades al quadre de llista Columnes de la taula estableix l'ordre de les dades a la taula de text.

>>

Mou tots els camps enumerats de la base de dades al quadre de llista Columnes de la taula. Tots els camps enumerats al quadre de llista Columnes de la taula s'insereixen al document.

>

Mou la base de dades seleccionada al quadre de llista Columnes de la taula. També podeu fer doble clic a una entrada per moure-la al quadre de llista Columnes de la taula. Tots els camps enumerats al quadre de llista Columnes de la taula s'insereixen al document.

<

Suprimeix el camp de la base de dades seleccionada del quadre de llista Columnes de la taula. El camp suprimit no s'insereix al document.

<<

Suprimeix tots els camps de la base de dades del quadre de llista Columnes de la taula.

Format

Indica el format per inserir els camps de la base de dades al document.

De la base de dades

Accepta els formats de la base de dades.

Selecciona

Indica un format de la llista si la informació del format de certs camps de dades no s'accepta. Els formats que aquí es donen només estan disponibles per a certs camps de la base de dades, com ara camps numèrics o booleans. Si seleccioneu un camp de la base de dades en format text, no podreu seleccionar cap format de la llista de selecció, ja que es mantindrà automàticament el format de text.

Si el format que voleu no està llistat, seleccioneu "Altres formats..." i definiu el format que voleu al diàleg Format numèric.

El format numèric assignat mitjançant la llista de selecció sempre es refereix al camp de dades seleccionat al quadre de llista Columnes de la base de dades.

Icona de nota

Per a inserir les dades al document en forma de taula, l'opció correcta de Taula ha d'estar activa. Podeu seleccionar un camp d'una base de dades del quadre de llista Columnes de la taula per definir la formatació del camp de la base de dades. Els canvis als formats numèrics s'aplicaran a l'última selecció. És igual si el camp de la base de dades s'ha seleccionat del quadre de llista Columnes de la base de dades o Columnes de la taula.


Insereix un encapçalament de taula

Indica si s'ha d'inserir una línia d'encapçalament per a les columnes a la taula de text.

Aplica el nom de la columna

Utilitza els noms dels camps de la taula de la base de dades com a encapçalaments de les columnes de la taula de text.

Crea només una fila

Insereix una línia d'encapçalament buida a la taula de text. Si utilitzeu l'opció Crea només una fila, podeu definir encapçalaments al document que no es corresponen als noms dels camps de la base de dades.

Propietats

Obre el diàleg , que us permet definir les propietats de la taula com les vores, el fons o l'amplada de les columnes.

Formatació automàtica

Opens the dialog, in which you can select format styles that are immediately applied when inserting the table.

Ens cal la vostra ajuda!