Edita el fitxer

Utilitzeu la icona Edita el fitxer per activar o desactivar el mode d'edició.

Icona

Edita el fitxer

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Ens cal la vostra ajuda!