Unordered List

Assigna pics als paràgrafs seleccionats, o els elimina dels paràgrafs amb pics.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Lists - Unordered List.

Des del menú contextual:

Choose Lists - Unordered List.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Home - Unordered List.

Des de les barres d'eines:

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

Amb el teclat:

Shift + F12

Des de la barra lateral:

On the Paragraph deck of the Properties panel, click on Unordered List.


Ens cal la vostra ajuda!