Ajusta a la graella

Especifica si cal moure marcs, elements de dibuix i controls només entre punts de graella. Per a canviar l'estat de la graella d'ajustament només per a l'acció actual, arrossegueu un objecte mentre manteniu premuda la tecla .

Automatically aligns objects to vertical and horizontal grid lines.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

Des de les barres d'eines:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid


To override this feature, hold down the key when you drag an object.

Ens cal la vostra ajuda!