Control Wizards

Indica si l'auxiliar s'inicia automĂ ticament quan s'insereix un control nou. Aquest parĂ metre s'aplica globalment a tots els documents.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menĂşs:

Choose Form - Control Wizards.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

Des de les barres d'eines:

Icon Wizard

Auxiliars activats/desactivats


Hi ha auxiliars per inserir un quadre de llista o un quadre combinat, un element de taula i quadres de grup.

Ens cal la vostra ajuda!