Navegador de formularis

Obre el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Quan s'utilitzen diversos formularis, el Navegador de formularis dona una visió general de tots els formularis, i també ofereix diferents funcions per editar-los.

Per a accedir a aquesta ordre...

On Form Design bar, click

Icon Form Navigator

Navegador de formularis


The Form Navigator contains a list of all created (logical) forms with the corresponding control fields. You can see whether a form contains control fields by the plus sign displayed before the entry. Click the plus sign to open the list of the form elements.

Podeu canviar com s'organitzen els diferents controls si els arrossegueu i els deixeu anar al Navegador de formularis. Seleccioneu un o més controls i arrossegueu-los a un altre formulari. Alternativament, utilitzeu +X o el menú contextual Retalla per moure un control al porta-retalls i +V o l'ordre Insereix per inserir el control en una altra posició.

Per editar el nom al Navegador de formularis, feu clic sobre el nom i introduïu un nom nou, o utilitzeu l'ordre al menú contextual.

Si seleccioneu un control al Navegador de formularis, se selecciona l'element corresponent al document.

Si crideu el menú contextual d'una entrada seleccionada, el Navegador de formularis ofereix les funcions següents:

Nou

Afegeix elements nous al formulari. La funció Afegeix només es pot cridar si s'ha seleccionat un formulari al Navegador de formularis.

Formulari

Crea un formulari nou al document. Per a crear un subformulari, afegiu el formulari nou sota el formulari pare que voleu.

Control amagat

Crea un control amagat al formulari seleccionat que no es mostra a la pantalla. Un control amagat serveix per incloure dades que es transmeten juntament amb el formulari. Conté informació addicional o text aclaridor que podeu indicar quan creeu el formulari mitjançant les Propietats especials del control. Seleccioneu l'entrada del control amagat al Navegador de formularis i seleccioneu l'ordre Propietats.

Podeu copiar controls al document mitjançant el porta-retalls (les tecles de drecera són +C per copiar i +V per inserir). Podeu copiar controls amagats al Navegador de formularis utilitzant la funció d'arrossegar i deixar anar mentre manteniu premuda la tecla .

Arrossegeu i deixeu anar per copiar els controls al mateix document o diferents documents. Obriu un altre document de formulari i arrossegueu el control ocult des del Navegador de formularis al Navegador de formularis del document objectiu. Feu clic a un control visible directament al document, deixeu el ratolí un moment, així s'afegirà una còpia del control al porta-retalls d'arrossegar i deixar, aleshores arrossegueu la còpia a l'altre document. Si voleu una còpia al mateix document, premeu mentre arrossegueu.

Suprimeix

Suprimeix l'entrada seleccionada. Això us permet suprimir components individuals del formulari així com formularis sencers amb un clic del ratolí.

Ordre de les tabulacions

Quan se selecciona un formulari, obre el diàleg Ordre de les tabulacions, on es defineixen els índexs per enfocar els elements de control amb la tecla de tabulació.

Canvia el nom

Canvia el nom de l'objecte seleccionat.

Propietats

Inicia el diàleg Propietats per a l'entrada seleccionada. Si se selecciona un formulari, s'obre el diàleg Propietats del formulari. Si se selecciona un control, s'obre el diàleg Propietats del control.

Obre en mode de disseny

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Ens cal la vostra ajuda!