Esdeveniments

La pestanya Esdeveniments us permet assignar una macro a determinats esdeveniments que tenen lloc en un formulari.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


Per enllaçar un esdeveniment amb una macro, escriviu primer una macro que contingui totes les ordres que s'han d'executar quan l'esdeveniment té lloc. Tot seguit assigneu aquesta macro a l'esdeveniment corresponent fent clic al botó ... que apareix al costat de l'esdeveniment corresponent. S'obre el diàleg Selector de macros on podeu seleccionar la macro.

Les accions següents es poden configurar individualment, la qual cosa vol dir que podeu utilitzar els vostres diàlegs per representar una acció:

  1. Visualització d'un missatge d'error,

  2. Confirmació d'un procés de supressió (per a registres de dades),

  3. Consulta de paràmetres,

  4. Comprovació de les entrades quan es desa un registre de dades.

Per exemple, podeu emetre una sol·licitud de "confirmació de supressió" com ara "Segur que voleu suprimir el client xyz?" quan suprimiu un registre de dades.

Icona de nota

Els esdeveniments que es mostren al diàleg d'esdeveniments no es poden editar directament. Podeu eliminar un esdeveniment de la llista prement la tecla Supr.


Tot seguit s'enumeren i es descriuen tots els esdeveniments d'un formulari que poden estar enllaçats a una macro:

Abans d'actualitzar

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Després d'actualitzar

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Abans de reinicialitzar

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Un formulari es reinicialitza si es compleix una de les condicions següents:

  1. L'usuari prem un botó (HTML) que està definit com a botó de reinicialització.

  2. Es crea un registre nou buit en un formulari que està enllaçat a una font de dades. Per exemple, a l'últim registre, es pot prémer Registre següent.

Després de reinicialitzar

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Abans d'enviar

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

Abans de baixar

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Abans de l'acció del registre

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Abans de tornar a carregar

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Abans del canvi al registre

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

Després de l'acció del registre

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Després del canvi al registre

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Emplenament de paràmetres

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Aquí :name és un paràmetre que s'ha d'emplenar quan es carrega. Si és possible, el paràmetre es carrega automàticament a partir del formulari pare. Si el paràmetre no es pot emplenar, es crida aquest esdeveniment i una macro enllaçada pot emplenar el paràmetre.

En baixar

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

En carregar

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

En confirmar la supressió

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

En tornar a carregar

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

S'ha produït un error

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Ens cal la vostra ajuda!