Dades

La pestanya Dades permet assignar una font de dades al control seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

Per a formularis amb enllaços a bases de dades, la base de dades associada es defineix a les Propietats del formulari. Trobareu les funcions a la pestanya Dades.


Els possibles paràmetres de la pestanya Dades variaran segons el control. Així, només visualitzareu les opcions que estiguin disponibles per al control i el context actuals.
Disposeu dels camps següents:

Camp de dades

With database forms, you can link controls with the data fields.

Teniu diverses possibilitats:

 1. Primer cas: només hi ha una taula al formulari.

  A Camp de dades, indiqueu el camp de la taula de la font de dades del qual voleu que es mostrin els continguts.

 2. Segon cas: el control pertany a un subformulari que s'ha creat mitjançant una consulta SQL.

  A Camp de dades, indiqueu el camp de l'expressió SQL de la qual voleu que es mostrin els continguts.

 1. Tercer cas: Quadres combinats

  Per als quadres combinats, el camp de la taula de la font de dades en la qual s'han d'emmagatzemar els valors introduïts o seleccionats per l'usuari s'indica a Camp de dades. Els valors mostrats a la llista del quadre combinat es basen en una expressió SQL que s'introdueix a Contingut de la llista.

 2. Quart cas: Quadres de llista

  La taula de la font de dades no conté les dades que s'han de mostrar, sinó una taula enllaçada a la taula de la font de dades mitjançant un camp de dades comú.

  Si voleu que un quadre de llista mostri dades d'una taula que està enllaçada a la taula de la font de dades actual, a Camp de dades indiqueu el camp de la taula de la font de dades al qual es refereix el contingut del quadre de llista. També podeu indicar el camp de la base de dades que controla la visualització de les dades al formulari. Aquest camp de dades ofereix un enllaç a una altra taula si totes dues taules es poden enllaçar mitjançant un camp de dades comú. Normalment és un camp de dades on s'emmagatzemen nombres d'identificació únics. El camp de dades els continguts del qual es mostren al formulari s'indica mitjançant una expressió SQL a Contingut de la llista.

Els quadres de llista treballen amb referències. Es poden implementar amb taules enllaçades per expressions SQL (quart cas) o mitjançant llistes de valors:

Referències mitjançant taules enllaçades (expressions SQL)

Si voleu que un quadre de llista mostri dades d'una base de dades que està enllaçada per un camp de dades comú a la taula en la qual es basa el formulari, el camp d'enllaç de la taula del formulari s'indica a Camp de dades.

L'enllaç es crea amb una selecció SQL que si heu seleccionat "SQL" o "SQL natiu", s'indica a Tipus de contingut de la llista al camp Contingut de la llista. Com a exemple, una taula de "Comandes" està enllaçada al control del formulari actual, i a la base de dades una taula de "Clients" està enllaçada a la taula de "Comandes". Podeu utilitzar una expressió SQL de la manera següent:

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

on "CustomerName" és el camp de dades de la taula enllaçada "Clients", i "CustomerNo" és el camp de la taula "Clients" que està enllaçada a un camp de la taula del formulari "Comandes" indicat a Camp de dades.

Referències que utilitzen llistes de valors

Per als quadres de llista podeu utilitzar llistes de valors. Les llistes de valors són llistes que defineixen valors de referència. D'aquesta manera, el control del formulari no mostra directament el contingut d'una base de dades, sinó valors assignats a la llista de valors.

Si treballeu amb valors de referència d'una llista de valors, els continguts del camp de dades que heu indicat a Camp de dades del formulari no es veuen, sinó que es veuen els valors assignats. Si trieu «Llista de valors» a la pestanya Dades, a Tipus de contingut de la llista, i heu assignat un valor de referència a les entrades de llista que es veuen al formulari, a Enumera les entrades (introduïdes a la pestanya General), els valors de referència es compararan amb el contingut de les dades del camp de dades indicat. Si un valor de referència es correspon al contingut d'un camp de dades, les entrades de llista associades es mostraran al formulari.

Camp lligat

note

Si suprimiu els continguts de la cel·la Camp lligat del navegador de propietats, el primer camp del resultat definit s'utilitza per a visualitzar i intercanviar dades.


Aquesta propietat per als quadres de llista defineix quin camp de dades d'una taula enllaçada es mostra al formulari.

Si un quadre de llista del formulari ha de mostrar continguts d'una taula enllaçada a la taula del formulari, al camp Tipus de contingut de la llista definiu si la visualització la determina una ordre SQL o s'accedeix a la taula (enllaçada). Amb la propietat Camp lligat, podeu utilitzar un índex per indicar a quin camp de dades de la consulta o de la taula està enllaçat el camp de llista.

note

La propietat Camp lligat només serveix per a formularis que s'utilitzen per accedir a més d'una taula. Si el formulari es basa només en una taula, el camp que s'ha de mostrar al formulari s'indica directament a Camp de dades. Tanmateix, si voleu que el quadre de llista mostri dades d'una taula que està enllaçada a la taula actual mitjançant un camp de dades comú, el camp de dades enllaçat està definit per la propietat Camp lligat.


Si heu seleccionat "SQL" a Tipus de contingut de la llista, l'ordre SQL determina l'índex que s'ha d'indicar. Per exemple: si indiqueu una ordre SQL com "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" a Contingut de la llista, consulteu la taula següent:

Camp lligat

Enllaç

-1

L'índex de l'entrada seleccionada a la llista està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

{buit} o 0

El camp de la base de dades "Field1" està enllaçat al camp indicat a Camp de dades.

1

El camp de la base de dades "Field2" està enllaçat al camp indicat a Camp de dades.


Si heu seleccionat "Taula" a Tipus de contingut de la llista, l'estructura de la taula defineix l'índex que s'ha d'indicar. Per exemple: si se selecciona una taula d'una base de dades a Contingut de la llista, consulteu la taula següent:

Camp lligat

Enllaç

-1

L'índex de l'entrada seleccionada a la llista està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

{buit} o 0

La primera columna de la taula està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

1

La segona columna de la taula està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.

2

La tercera columna de la taula està enllaçada al camp indicat a Camp de dades.


Cel·la enllaçada

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Casella de selecció amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Seleccioneu la casella de selecció:

S'introdueix CERT a la cel·la enllaçada.

Desseleccioneu la casella de selecció:

S'introdueix FALS a la cel·la enllaçada.

La casella de selecció amb tres estats es defineix amb l'estat «indeterminat»:

S'introdueix #NV a la cel·la enllaçada.

Introduïu un nombre o una fórmula que retorni un nombre a la cel·la enllaçada:

Si el valor introduït és CERT o no és 0, se selecciona la casella de selecció.
Si el valor introduït és FALS o 0, es desselecciona la casella de selecció.

Buideu la cel·la enllaçada, introduïu-hi text o introduïu una fórmula que retorni text o un error:

La casella de selecció es defineix amb l'estat «indeterminat» si és una casella de selecció amb tres estats; si no, es desselecciona la casella de selecció.

Seleccioneu la casella. La casella amb el valor de referència conté text:

El text de la casella amb el valor de referència es copia a la cel·la.

Desseleccioneu la casella. La casella amb el valor de referència conté text:

Es copia una cadena buida a la cel·la.

La casella amb el valor de referència conté text. Introduïu el mateix text a la cel·la:

Se selecciona la casella de selecció.

La casella amb el valor de referència conté text. Introduïu un altre text a la cel·la:

Es desselecciona la casella de selecció.


Botó d'opció (botó de ràdio) amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Seleccioneu el botó d'opció:

S'introdueix CERT a la cel·la enllaçada.

El botó d'opció es desselecciona si se selecciona un altre botó d'opció:

S'introdueix FALS a la cel·la enllaçada.

Introduïu un nombre o una fórmula que retorni un nombre a la cel·la enllaçada:

Si el valor introduït és CERT o no és 0: se selecciona el botó d'opció.
Si el valor introduït és FALS o 0: es desselecciona el botó d'opció.

Buideu la cel·la enllaçada, introduïu-hi text o introduïu una fórmula que retorni text o un error:

Es desselecciona el botó d'opció.

Feu clic al botó d'opció. La casella amb el valor de referència conté text:

El text de la casella amb el valor de referència es copia a la cel·la.

Feu clic a un altre botó d'opció del mateix grup. La casella amb el valor de referència conté text:

Es copia una cadena buida a la cel·la.

La casella amb el valor de referència conté text. Introduïu el mateix text a la cel·la:

Se selecciona el botó d'opció.

La casella amb el valor de referència conté text. Introduïu un altre text a la cel·la:

Es buida el botó d'opció.


Quadre de text amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Introduïu text al quadre de text:

El text es copia a la cel·la enllaçada.

Buideu el quadre de text:

Es buida la cel·la enllaçada.

Introduïu text o un nombre a la cel·la enllaçada:

El text o el nombre es copien al quadre de text.

Introduïu una fórmula a la cel·la enllaçada:

El resultat de la fórmula es copia al quadre de text.

Buideu la cel·la enllaçada:

Es buida el quadre de text.


Camp numèric i camp formatat amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Introduïu un nombre al camp:

El nombre es copia a la cel·la enllaçada.

Buideu el camp:

Es defineix el valor 0 a la cel·la enllaçada.

Introduïu un nombre o una fórmula que retorni un nombre a la cel·la enllaçada:

El nombre es copia al camp.

Buideu la cel·la enllaçada, introduïu-hi text o introduïu una fórmula que retorni text o un error:

Es defineix el valor 0 al camp.


Quadre de llista amb una cel·la enllaçada

Els quadres de llista admeten dos tipus d'enllaç diferents; vegeu la propietat «Continguts de la cel·la enllaçada».

 1. Continguts enllaçats: sincronitzeu els continguts de text de l'entrada del quadre de llista seleccionat amb els continguts de la cel·la.

 2. Posició de la selecció enllaçada: la posició de l'element individual seleccionat al quadre de llista se sincronitza amb el valor numèric de la cel·la.

Acció

Resultat

Select a single list item:

S'enllacen els continguts: el text de l'element es copia a la cel·la enllaçada.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Introduïu una fórmula a la cel·la enllaçada:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Buideu la cel·la enllaçada:

Desseleccioneu tots els elements del quadre de llista.

Canvieu els continguts de l'interval d'origen de la llista:

Els elements d'un quadre de llista s'actualitzen segons els canvis. Es manté la selecció. Això pot provocar una actualització a la cel·la enllaçada.


Quadre combinat amb una cel·la enllaçada

Acció

Resultat

Introduïu text al camp d'edició del quadre combinat, o seleccioneu una entrada de la llista desplegable:

El text es copia a la cel·la enllaçada.

Buideu el camp d'edició del quadre combinat:

Es buida la cel·la enllaçada.

Introduïu text o un nombre a la cel·la enllaçada:

El text o el nombre es copien al camp d'edició del quadre combinat.

Introduïu una fórmula a la cel·la enllaçada:

El resultat de la fórmula es copia al camp d'edició del quadre combinat.

Buideu la cel·la enllaçada:

Es buida el camp d'edició del quadre combinat.

Canvieu els continguts de l'interval d'origen de la llista:

Els elements d'una llista desplegable s'actualitzen segons els canvis. El camp d'edició del quadre combinat i la cel·la enllaçada no canvien.


Contingut de la llista

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

En el cas de formularis de bases de dades, la font de dades determina les entrades de la llista o del quadre combinat. En funció del tipus seleccionat, podeu triar entre diferents fonts de dades a Contingut de la llista, sempre que aquests objectes existeixin a la vostra base de dades. Tots els objectes disponibles d'una base de dades del tipus seleccionat a Tipus de contingut de la llista s'ofereixen aquí. Si heu seleccionat l'opció "Llista de valors" com a tipus, podeu utilitzar referències per als formularis de la base de dades. Si la visualització del control està controlada per una ordre SQL, l'expressió SQL s'introdueix aquí.

Exemples d'expressions SQL:

Per als quadres de llista, una expressió SQL pot tenir la forma següent:

SELECT field1, field2 FROM table,

Aquí "taula" és la taula les dades de la qual es mostren a la llista del control (taula de llista). "Field1" és el camp de dades que defineix les entrades que es veuen al formulari; el seu contingut es mostra al quadre de llista. "Field2" és el camp de la taula de llista que està enllaçat a la taula del formulari (taula de valors) mitjançant el camp indicat a Camp de dades si Camp lligat = 1 està seleccionat.

Per als quadres combinats, una expressió SQL pot tenir la forma següent:

SELECT DISTINCT field FROM table,

Aquí "camp" és un camp de dades de la taula de llista "taula" el contingut de la qual es mostra a la llista del quadre combinat.

Llistes de valors per a documents HTML

Per als formularis HTML, podeu introduir una llista de valors a Contingut de la llista. Seleccioneu l'opció «Llista de valors» a Tipus de contingut de la llista. Els valors introduïts aquí no es veuran al formulari, i s'utilitzen per a assignar valors a les entrades visibles. Les entrades fetes a Contingut de la llista corresponen a l'etiqueta HTML <OPTION VALUE=...>.

A la transferència de dades d'una entrada seleccionada d'un quadre de llista o d'un quadre combinat, es tenen en compte la llista de valors que es visualitzen al formulari, que es van introduir a la pestanya General a Enumera les entrades i la llista de valors introduïda a la pestanya Dades, a Contingut de la llista: si un text (no buit) es troba a la posició seleccionada de la llista de valors (<OPTION VALUE=...>), s'enviarà. Si no és així, s'enviarà el text que es visualitza al control (<OPTION>).

Si la llista de valors ha de contenir una cadena buida, introduïu el valor "$$$empty$$$" a Contingut de la llista, a la posició corresponent (tingueu en compte les majúscules i les minúscules). El LibreOffice interpreta aquesta entrada com una cadena buida i l'assigna a l'entrada de llista corresponent.

La taula següent mostra les connexions entre HTML, JavaScript i el camp del LibreOffice Contingut de la llista amb un exemple anomenat "QuadreDeLlista1". En aquest cas, "Element" designa una entrada de llista que es veu al formulari:

Etiqueta HTML

JavaScript

Entrada en una llista de valors del control (Contingut de la llista)

Dades transmeses

Element <OPTION>

No és possible

""

L'entrada de llista que es veu ("QuadreDeLlista1=Element")

<OPTION VALUE="Value">Element

ListBox1.options[0].value="Value"

"Valor"

El valor assignat a l'entrada de llista ("QuadreDeLlista1=Valor")

<OPTION VALUE="">Element

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Una cadena buida ("QuadreDeLlista1=")


Continguts de la cel·la enllaçada

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Continguts enllaçats: sincronitzeu els continguts de text de l'entrada del quadre de llista seleccionat amb els continguts de la cel·la. Seleccioneu «L'entrada seleccionada».

 2. Posició de la selecció enllaçada: la posició de l'element individual seleccionat al quadre de llista se sincronitza amb el valor numèric de la cel·la. Seleccioneu «Posició de l'entrada seleccionada».

Interval de cel·les d'origen

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

La cadena buida és NUL·LA

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

Una cadena buida és una cadena amb una longitud zero (""). Normalment, un valor NUL no és el mateix que una cadena buida. En general, el terme NUL s'utilitza per designar un valor no definit, un valor desconegut o «encara no s'ha introduït cap valor».

Els sistemes de bases de dades varien i pot ser que gestionin els valors NUL de formes diferents. Consulteu la documentació de la base de dades que utilitzeu.

Proposta de filtre

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Tipus de contingut de la llista

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

Amb l'opció «Llista de valors» apareixen al control totes les entrades introduïdes al camp Enumera les entrades de la pestanya General. Per als formularis de bases de dades, podeu utilitzar valors de referència (vegeu la secció Referències que utilitzen llistes de valors).

Si el contingut del control es llegeix a partir d'una base de dades, podeu determinar el tipus de font de dades amb les altres opcions. Per exemple, podeu triar entre taules i consultes.

Valor de referència (activat)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Valors de referència per als formularis web

Els valors de referència són útils si dissenyeu un formulari web i la informació de l'estat del control s'ha d'enviar a un servidor. Si l'usuari fa clic al control, s'envia al servidor el valor de referència corresponent.

Per exemple, si teniu dos camps de control per a les opcions "femení" i "masculí" i assigneu un valor de referència 1 al camp "femení" i el valor 2 al camp "masculí", s'envia el valor 1 si un usuari fa clic al camp "femení" i s'envia el valor 2 si es fa clic al camp "masculí".

Valors de referència per als formularis de bases de dades

Per als formularis de bases de dades, també podeu caracteritzar l'estat d'una opció o d'una casella de selecció mitjançant un valor de referència, emmagatzemant-lo a la base de dades. Si teniu un conjunt de tres opcions, per exemple "en curs", "finalitzat" i "reenviament" amb els valors de referència corresponents, "Per Fer", "D'acord" i "RE", aquests valors de referència apareixeran la base de dades si es fa clic a l'opció corresponent.

Valor de referència (desactivat)

Les caselles de selecció i els botons d'opció dels fulls de càlcul poden estar vinculats a cel·les del document actual. Si el control està activat, el valor que introduïu a Valor de referència (activat) es copiarà a la cel·la. Si el control està desactivat, el valor de Valor de referència (desactivat) es copiarà a la cel·la.

Ens cal la vostra ajuda!