Menú contextual d'un camp de control

El menú contextual d'un camp de control conté les ordres següents.

Reemplaça per

Crida un submenú on podeu seleccionar un tipus de control que reemplaci el control seleccionat al document. S'adopten totes les propietats possibles.

Quadre de text

El control seleccionat es transforma en un quadre de text.

Botó

El control seleccionat es transforma en un botó.

Camp d'etiqueta

El control seleccionat es transforma en una etiqueta.

Quadre de llista

El control seleccionat es transforma en un quadre de llista.

Casella de selecció

El control seleccionat es transforma en una casella de selecció.

Botó d'opció

El control seleccionat es transforma en un botó d'opció.

Quadre combinat

El control seleccionat es transforma en un quadre combinat.

Botó d'imatge

El control seleccionat es transforma en un botó d'imatge.

Selecció de fitxers

El control seleccionat es transforma en una selecció de fitxers.

Camp de data

El control seleccionat es transforma en un camp de data.

Camp d'hora

El control seleccionat es transforma en un camp d'hora.

Camp numèric

El control seleccionat es transforma en un camp numèric.

Camp de moneda

El control seleccionat es transforma en un camp de moneda.

Camp de patró

El control seleccionat es transforma en un camp de patró.

Control d'imatge

El control seleccionat es transforma en un control d'imatge.

Camp formatat

El control seleccionat es transforma en un camp formatat.

Ens cal la vostra ajuda!