Controls de formulari

El Formulari Controls barra d'eines o submenú conté eines que necessiteu per crear un formulari interactiu. Podeu utilitzar la barra d'eines o el submenú per afegir controls a un formulari en un text dibuix full de càlcul presentació o document HTML per exemple un botó que executa una macro.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Icona a la barra d'eines Insereix (pot ser que hàgiu d'habilitar aquesta icona, que inicialment és invisible):

Icona Selecciona

Controls de formulari


note

Els documents de formularis XML (XForms) utilitzen els mateixos controls.


Per a crear un formulari, obriu un document i utilitzeu la barra d'eines Controls de formulari per a afegir i definir els controls del formulari. Si voleu, també podeu enllaçar el formulari a una base de dades per tal que pugueu utilitzar els controls per manipular una base de dades.

Quan creeu un formulari en un document HTML, podeu utilitzar-lo per a enviar dades per Internet.

Per afegir un control a un document

  1. A la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona del control que vulgueu afegir.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    Per a crear un control quadrat, premeu la tecla Maj mentre arrossegueu.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Modificació d'un control

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. Per a indicar una tecla de drecera per a un control, afegiu una titlla (~) davant del caràcter a l'etiqueta del control.

  3. Podeu arrossegar i deixar anar els controls d'un document a un altre document. També podeu copiar i enganxar controls entre documents. Quan inseriu un control d'un altre document, el LibreOffice analitza la font de dades, el tipus de contingut i les propietats del contingut del control perquè el control s'ajusti a l'estructura lògica del document de destinació. Per exemple, un control que mostra continguts d'una llibreta d'adreces continua mostrant els mateixos continguts després que copieu el control a un document diferent. Podeu visualitzar aquestes propietats a la pestanya Dades del diàleg Propietats del formulari.

Selecciona

Icona Selecciona

Aquesta icona canvia la busca del ratolí al mode de selecció o el desactiva. El mode de selecció s'utilitza per seleccionar els controls del formulari actual.

Mode de disseny activat/desactivat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Auxiliars habilitats/inhabilitats

Icon Toggle Form Control Wizards

Habilita i inhabilita els auxiliars automàtics dels controls del formulari.

Aquests auxiliars us ajuden a introduir les propietats dels quadres de llista, els controls de taules i altres controls.

Disseny del formulari

Icona Eines de disseny de formularis

Obre la barra d'eines Disseny del formulari.

Camp d'etiqueta

Icona Camp de l'etiqueta

Crea un camp per a mostrar text. Aquestes etiquetes només serveixen per a mostrar text predefinit. No es poden fer entrades en aquests camps.

Quadre de text

Icona Quadre de text

Crea un quadre de text. Els quadres de text són camps en els quals l'usuari pot introduir text. En un formulari, els quadres de text mostren dades o permeten introduir dades noves.

Casella de selecció

Icona Casella de selecció

Crea una casella de selecció. Les caselles de selecció permeten activar o desactivar una funció d'un formulari.

Botó d'opció

Icon Option Button

Crea un botó d'opció. Els botons d'opció permeten a l'usuari triar una de diferents opcions. Els botons d'opció amb la mateixa funció tenen el mateix nom (propietat Nom). Normalment, se'ls assigna un quadre de grup.

Quadre de llista

Icon List Box

Crea un quadre de llista. Un quadre de llista permet als usuaris seleccionar una entrada d'una llista. Si el formulari està enllaçat amb una base de dades i la connexió a la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre de llista apareixerà automàticament després que el quadre de llista s'insereixi al document. Aquest auxiliar us ajuda a crear el quadre de llista.

Quadre combinat

Icona Quadre combinat

Crea un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista d'una sola línia amb una llista desplegable de la qual els usuaris trien una opció. Podeu assignar la propietat "només de lectura" al quadre combinat perquè els usuaris no puguin introduir entrades que no siguin les que hi ha a la llista. Si el formulari està enllaçat a una base de dades i la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre combinat apareixerà automàticament després que inseriu el quadre combinat al document.

Botó per prémer

Icon Push Button

Crea un botó per prémer. Aquesta funció es pot utilitzar per a executar una ordre per a un esdeveniment definit, com ara un clic amb el ratolí.

Podeu aplicar text i imatges a aquests botons.

Botó d'imatge

Icon image button

Crea un botó que es mostra com una imatge. A part de la representació gràfica, un botó d'imatge té les mateixes propietats que un botó "normal".

Camp formatat

Icon Formatted Field

Crea un camp formatat. Un camp formatat és un quadre de text en el qual podeu definir com es formaten les entrades i les sortides, i quins valors de limitació s'apliquen.

Un camp formatat té propietats especials de control (trieu Format ▸ Control).

Camp de data

Icon Date Field

Crea un camp de data. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors de data de la base de dades.

Si assigneu la propietat «Desplegable» al camp de data, l'usuari pot obrir un calendari per a seleccionar una data sota el camp de data. Això també s'aplica a un camp de data dins un camp Control de taula.

tip

L'usuari pot editar fàcilment els camps de data amb les tecles de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, es pot augmentar o disminuir el dia, el mes o l'any utilitzant les tecles de fletxa.


Comentaris concrets sobre els camps de data.

Camp numèric

Icon Numerical Field

Crea un camp numèric. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors numèrics de la base de dades.

Quadre de grup

Icon Group Box

Crea un quadre per a agrupar visualment diversos controls. Els quadres de grup permeten agrupar els botons d'opció en un quadre.

Si inseriu un marc de grup al document, s'inicia l'Auxiliar d'elements de grup, que permet crear fàcilment un grup d'opcions.

Nota: quan arrossegueu un quadre de grup a sobre de controls que ja existeixen i llavors voleu seleccionar un control, primer heu d'obrir el menú contextual del quadre de grup i triar Organitza ▸ Envia-ho al fons. Tot seguit, seleccioneu el control mentre premeu .

note

Els quadres de grup només s'utilitzen per a aconseguir un efecte visual. Es pot fer un agrupament funcional de camps d'opció mitjançant la definició d'un nom: sota les propietats de Nom de tots els camps d'opció, introduïu el mateix nom per a agrupar-los.


Camp d'hora

Icon Time Field

Crea un camp d'hora. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors d'hora de la base de dades.

tip

L'usuari pot editar fàcilment els camps d'hora amb les fletxes de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, les hores, els minuts o els segons augmenten o disminueixen amb les tecles de fletxa.


Camp de moneda

Icon Currency Field

Crea un camp de moneda. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, els continguts del camp de moneda es poden adoptar de la base de dades.

Camp de patró

Icon Pattern Field

Crea un camp de patró. Els camps de patró consten d'una màscara d'edició i d'una màscara literal. La màscara d'edició determina quines dades es poden introduir. La màscara literal determina els continguts del camp de patró quan es carrega el formulari.

note

Tingueu en compte que els camps de patró no s'exporten al format HTML.


Control de taula

Icon Table Control

Crea un control de taula per a mostrar la taula d'una base de dades. Si creeu un control de taula nou, apareix l'Auxiliar d'elements de taula.

Informació especial sobre els controls de taula.

Barra de navegació

Icon Navigation bar

Crea una barra de navegació.

La barra Navegació permet moure-us pels registres d'una base de dades o d'un formulari d'una base de dades. Els controls de la barra Navegació funcionen igual que els controls de la barra Navegació per defecte del LibreOffice.

Control d'imatge

Icon Image Control

Crea un control d'imatge. Només es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'aquests controls per obrir el diàleg Insereix un gràfic i inserir la imatge. També hi ha un menú contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordres per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estigui protegit contra escriptura. El control ha de fer referència a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introduïu el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Selecció de fitxers

Icon File Selection

Crea un botó que permet seleccionar fitxers.

Botó de selecció de valors

Icon Spin Button

Crea un botó de selecció de valors.

Si afegiu un botó de selecció de valors al full de càlcul del Calc, podeu utilitzar la pestanya Dades per a crear un enllaç de dues vies entre un botó de selecció de valors i una cel·la. Com a conseqüència, quan canvieu els continguts d'una cel·la, s'actualitzen els continguts del botó de selecció de valors. Inversament, si canvieu el valor del botó de selecció de valors, s'actualitzen els continguts de la cel·la.

Barra de desplaçament

Icon Scrollbar

Crea una barra de desplaçament.

Podeu indicar les propietats següents per a una barra de desplaçament:

Nom a la IU

Semàntica

Valor mínim de desplaçament

Indica l'alçada mínima o l'amplada màxima d'una barra de desplaçament.

Valor màxim de desplaçament

Indica l'alçada màxima o l'amplada màxima d'una barra de desplaçament.

Valor de desplaçament per defecte

Indica el valor per defecte d'una barra de desplaçament, que s'utilitza quan es reinicialitza el formulari.

Orientació

Indica l'orientació d'una barra de desplaçament, és a dir, horitzontal o vertical.

Canvi petit

Indica la quantitat mínima per a la qual podeu desplaçar una barra de desplaçament, per exemple, fent clic a una fletxa.

Canvi gran

Indica la quantitat que un pas gran desplaça una barra de desplaçament, per exemple, quan feu clic entre la miniatura de la barra de desplaçament i una fletxa de la barra de desplaçament.

Retard

Indica el retard en mil·lèsimes de segon entre els esdeveniments d'activació de la barra de desplaçament. Per exemple, el retard que té lloc quan feu clic a un botó de fletxa de la barra de desplaçament i premeu el botó del ratolí.

Color del símbol

Indica el color de les fletxes a la barra de desplaçament.

Mida visible

Indica la mida de la miniatura de la barra de desplaçament en «unitats de valor». Per exemple, un valor de («Valor mín. de desplaçament» menys «Valor mín. de desplaçament») / 2 dona una miniatura de la barra de desplaçament que ocupa la meitat de la barra de desplaçament.

Per a fer que l'amplada de la barra de desplaçament sigui igual que l'alçada, definiu la Mida visible a zero.


En un full de càlcul del Calc, podeu utilitzar la pestanya Dades per a crear un enllaç doble entre una barra de desplaçament i una cel·la.

Ens cal la vostra ajuda!