Controls de formulari

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Icona a la barra d'eines Insereix (pot ser que hàgiu d'habilitar aquesta icona, que inicialment és invisible):

Icona

Controls de formulari


note

Els documents de formularis XML (XForms) utilitzen els mateixos controls.


Per a crear un formulari, obriu un document i utilitzeu la barra d'eines Controls de formulari per a afegir i definir els controls del formulari. Si voleu, també podeu enllaçar el formulari a una base de dades per tal que pugueu utilitzar els controls per manipular una base de dades.

Quan creeu un formulari en un document HTML, podeu utilitzar-lo per a enviar dades per Internet.

Per afegir un control a un document

  1. A la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona del control que vulgueu afegir.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Modificació d'un control

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. Per a indicar una tecla de drecera per a un control, afegiu una titlla (~) davant del caràcter a l'etiqueta del control.

  3. Podeu arrossegar i deixar anar els controls d'un document a un altre document. També podeu copiar i enganxar controls entre documents. Quan inseriu un control d'un altre document, el LibreOffice analitza la font de dades, el tipus de contingut i les propietats del contingut del control perquè el control s'ajusti a l'estructura lògica del document de destinació. Per exemple, un control que mostra continguts d'una llibreta d'adreces continua mostrant els mateixos continguts després que copieu el control a un document diferent. Podeu visualitzar aquestes propietats a la pestanya Dades del diàleg Propietats del formulari.

Selecciona

Icon

Aquesta icona canvia la busca del ratolí al mode de selecció o el desactiva. El mode de selecció s'utilitza per seleccionar els controls del formulari actual.

Mode de disseny activat/desactivat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Propietats dels controls

Obre un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Icon Control

Control

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Formulari

Formulari

Casella de selecció

Icona

Crea una casella de selecció. Les caselles de selecció permeten activar o desactivar una funció d'un formulari.

Quadre de text

Icona

Crea un quadre de text. Els quadres de text són camps en els quals l'usuari pot introduir text. En un formulari, els quadres de text mostren dades o permeten introduir dades noves.

Camp formatat

Icona

Crea un camp formatat. Un camp formatat és un quadre de text en el qual podeu definir com es formaten les entrades i les sortides, i quins valors de limitació s'apliquen.

Un camp formatat té propietats especials de control (trieu Format ▸ Control).

Botó per prémer

Icona

Crea un botó per prémer. Aquesta funció es pot utilitzar per a executar una ordre per a un esdeveniment definit, com ara un clic amb el ratolí.

Podeu aplicar text i gràfics a aquests botons.

Botó d'opció

Icona

Crea un botó d'opció. Els botons d'opció permeten a l'usuari triar una de diferents opcions. Els botons d'opció amb la mateixa funció tenen el mateix nom (propietat Nom). Normalment, se'ls assigna un quadre de grup.

Quadre de llista

Icona

Crea un quadre de llista. Un quadre de llista permet als usuaris seleccionar una entrada d'una llista. Si el formulari està enllaçat amb una base de dades i la connexió a la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre de llista apareixerà automàticament després que el quadre de llista s'insereixi al document. Aquest auxiliar us ajuda a crear el quadre de llista.

Quadre combinat

Icona

Crea un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista d'una sola línia amb una llista desplegable de la qual els usuaris trien una opció. Podeu assignar la propietat "només de lectura" al quadre combinat perquè els usuaris no puguin introduir entrades que no siguin les que hi ha a la llista. Si el formulari està enllaçat a una base de dades i la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre combinat apareixerà automàticament després que inseriu el quadre combinat al document.

Camp d'etiqueta

Icona

Crea un camp per mostrar text. Aquestes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit. No es poden fer entrades en aquests camps.

Disseny del formulari

Obre la barra d'eines Disseny del formulari.

Auxiliars habilitats/inhabilitats

Icona

Habilita i inhabilita els auxiliars automàtics dels controls del formulari.

Aquests auxiliars us ajuden a introduir les propietats dels quadres de llista, els controls de taules i altres controls.

Ordres del menú contextual

Botó de selecció de valors

Icona

Crea un botó de selecció de valors.

Si afegiu un botó de selecció de valors al full de càlcul del Calc, podeu utilitzar la pestanya Dades per a crear un enllaç de dues vies entre un botó de selecció de valors i una cel·la. Com a conseqüència, quan canvieu els continguts d'una cel·la, s'actualitzen els continguts del botó de selecció de valors. Inversament, si canvieu el valor del botó de selecció de valors, s'actualitzen els continguts de la cel·la.

Barra de desplaçament

Icona

Crea una barra de desplaçament.

Podeu indicar les propietats següents per a una barra de desplaçament:

Nom a la IU

Semàntica

Valor mínim de desplaçament

Indica l'alçada mínima o l'amplada màxima d'una barra de desplaçament.

Valor màxim de desplaçament

Indica l'alçada màxima o l'amplada màxima d'una barra de desplaçament.

Valor de desplaçament per defecte

Indica el valor per defecte d'una barra de desplaçament, que s'utilitza quan es reinicialitza el formulari.

Orientació

Indica l'orientació d'una barra de desplaçament, és a dir, horitzontal o vertical.

Canvi petit

Indica la quantitat mínima per a la qual podeu desplaçar una barra de desplaçament, per exemple, fent clic a una fletxa.

Canvi gran

Indica la quantitat que un pas gran desplaça una barra de desplaçament, per exemple, quan feu clic entre la miniatura de la barra de desplaçament i una fletxa de la barra de desplaçament.

Retard

Indica el retard en mil·lèsimes de segon entre els esdeveniments d'activació de la barra de desplaçament. Per exemple, el retard que té lloc quan feu clic a un botó de fletxa de la barra de desplaçament i premeu el botó del ratolí.

Color del símbol

Indica el color de les fletxes a la barra de desplaçament.

Mida visible

Indica la mida de la miniatura de la barra de desplaçament en «unitats de valor». Per exemple, un valor de («Valor mín. de desplaçament» menys «Valor mín. de desplaçament») / 2 dona una miniatura de la barra de desplaçament que ocupa la meitat de la barra de desplaçament.

Per a fer que l'amplada de la barra de desplaçament sigui igual que l'alçada, definiu la Mida visible a zero.


En un full de càlcul del Calc, podeu utilitzar la pestanya Dades per a crear un enllaç doble entre una barra de desplaçament i una cel·la.

Botó d'imatge

Icon image button

Crea un botó que es mostra com una imatge. A part de la representació gràfica, un botó d'imatge té les mateixes propietats que un botó "normal".

Control d'imatge

Icona

Crea un control d'imatge. Només es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'aquests controls per obrir el diàleg Insereix un gràfic i inserir la imatge. També hi ha un menú contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordres per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estigui protegit contra escriptura. El control ha de fer referència a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introduïu el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Camp de data

Icona

Crea un camp de data. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors de data de la base de dades.

Si assigneu la propietat «Desplegable» al camp de data, l'usuari pot obrir un calendari per a seleccionar una data sota el camp de data. Això també s'aplica a un camp de data dins un camp Control de taula.

tip

L'usuari pot editar fàcilment els camps de data amb les tecles de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, es pot augmentar o disminuir el dia, el mes o l'any utilitzant les tecles de fletxa.


Comentaris concrets sobre els camps de data.

Camp d'hora

Icona

Crea un camp d'hora. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors d'hora de la base de dades.

tip

L'usuari pot editar fàcilment els camps d'hora amb les fletxes de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, les hores, els minuts o els segons augmenten o disminueixen amb les tecles de fletxa.


Selecció de fitxers

Icona

Crea un botó que permet seleccionar fitxers.

Camp numèric

Icona

Crea un camp numèric. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors numèrics de la base de dades.

Camp de moneda

Icona

Crea un camp de moneda. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, els continguts del camp de moneda es poden adoptar de la base de dades.

Camp de patró

Icona

Crea un camp de patró. Els camps de patró consten d'una màscara d'edició i d'una màscara literal. La màscara d'edició determina quines dades es poden introduir. La màscara literal determina els continguts del camp de patró quan es carrega el formulari.

Icona de nota

Tingueu en compte que els camps de patró no s'exporten al format HTML.


Quadre de grup

Icona

Crea un quadre per a agrupar visualment diversos controls. Els quadres de grup permeten agrupar els botons d'opció en un quadre.

Si inseriu un marc de grup al document, s'inicia l'Auxiliar d'elements de grup, que permet crear fàcilment un grup d'opcions.

Nota: quan arrossegueu un quadre de grup a sobre de controls que ja existeixen i llavors voleu seleccionar un control, primer heu d'obrir el menú contextual del quadre de grup i triar Organitza ▸ Envia-ho al fons. Tot seguit, seleccioneu el control mentre premeu .

Icona de nota

Els quadres de grup només s'utilitzen per a aconseguir un efecte visual. Es pot fer un agrupament funcional de camps d'opció mitjançant la definició d'un nom: sota les propietats de Nom de tots els camps d'opció, introduïu el mateix nom per a agrupar-los.


Control de taula

Icona

Crea un control de taula per a mostrar la taula d'una base de dades. Si creeu un control de taula nou, apareix l'Auxiliar d'elements de taula.

Informació especial sobre els controls de taula.

Barra de navegació

Icona

Creates a Navigation bar.

La barra Navegació permet moure-us pels registres d'una base de dades o d'un formulari d'una base de dades. Els controls de la barra Navegació funcionen igual que els controls de la barra Navegació per defecte del LibreOffice.

Focus de control automàtic

Icona

Si el Focus de control automàtic està activat, se seleccionarà el primer control del formulari quan obriu el document. Si el botó no està activat, se seleccionarà el text després d'obrir-lo. L'Ordre de les tabulacions que heu indicat determina quin és el primer control del formulari.

Ens cal la vostra ajuda!