Mostra de les funcions de dibuix

Feu clic per a obrir o tancar la barra Dibuix, on podeu afegir formes, línies, text i llegendes al document actual.

Podeu activar i desactivar la barra d'eines Dibuix dels documents del Writer i el Calc utilitzant una icona que apareix a la barra d'eines Estàndard.

Icona Mostrar les funcions de dibuix

Mostra de les funcions de dibuix

tip

És possible canviar els botons visibles de les barres d'eines. Feu clic dret a un d'ells per a accedir a l'ordre Botons visibles.


Selecció

Icona Selecció

Permet seleccionar objectes al document actual. Per a seleccionar un objecte, feu-hi clic amb la fletxa. Per a seleccionar més d'un objecte, arrossegueu un marc de selecció al voltant dels objectes. Per a afegir un objecte a una selecció, premeu la tecla Maj i feu clic a l'objecte.

Línia

Icona Línia

Dibuixa una línia recta allà on l'arrossegueu del document. Per a restringir la línia a 45 graus, premeu la tecla Maj mentre arrossegueu.

tip

Per a introduir text per sobre d'una línia, feu doble clic a la línia i escriviu o enganxeu el text. La direcció del text correspon a la direcció cap on s'ha arrossegat per a dibuixar la línia. Per a amagar la línia, seleccioneu Invisible al quadre Estil de la línia de la barra Propietats de l'objecte de dibuix.


Rectangle

Icona Rectangle

Dibuixa un rectangle en un punt qualsevol del document. Feu clic en el punt on voleu col·locar un vèrtex del rectangle i arrossegueu el cursor fins a la mida que desitgeu. Per a dibuixar un quadrat, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu el cursor.

El·lipse

Icona El·lipse

Dibuixa una el·lipse allà on l'arrossegueu del document actual. Feu clic allà on vulgueu dibuixar l'el·lipse i arrossegueu fins a obtenir la mida que vulgueu. Per a dibuixar un cercle, premeu la tecla Maj mentre arrossegueu l'el·lipse.

Polígon

Icona Polígon

Dibuixa una línia composta d'una sèrie de segments de línies rectes. Arrossegueu la forma per a dibuixar un segment de línia i feu clic per a definir el punt final d'aquest segment. Després arrossegueu per a dibuixar un segment de línia nou. Feu doble clic per a acabar de dibuixar la línia. Per a crear una forma tancada, feu doble clic al punt d'inici de la línia.

Premeu la tecla Maj mentre dibuixeu un polígon per a col·locar punts nous a 45 graus.

El mode Edita els punts us permet modificar interactivament els punts individuals del polígon.

Corba

Icona Corba

Dibuixa una corba de Bézier suau. Feu clic a on voleu que la corba comenci a arrossegar deixeu anar i a continuació moveu el punter a on voleu que la corba acabi i feu clic. Moveu el punter i feu clic de nou per afegir un segment de línia recta a la corba. Feu doble clic per acabar de dibuixar la corba. Per crear una forma tancada feu doble clic al punt inicial de la corba. L'arc de la corba es determina per la distància que arrossegueu.

Línia de forma lliure

Icona línia en forma lliure

Dibuixa una forma lliure allà on l'arrossegueu del document actual. Per acabar la línia, deixeu anar el botó del ratolí. Per dibuixar una forma tancada, deixeu anar el botó del ratolí a prop del punt d'inici de la línia.

Arc

Icona Arc

Dibuixa un arc al document actual. Per a dibuixar un arc, arrossegueu una el·lipse fins a obtenir la mida que vulgueu, i tot seguit feu clic per a definir el punt d'inici de l'arc. Moveu la busca allà on vulgueu posar el punt final i feu clic. No cal que feu clic a l'el·lipse. Per a dibuixar un arc que es basi en un cercle, premeu la tecla Maj mentre arrossegueu l'objecte.

Diagrama de sectors el·líptic

Icona Diagrama de sectors

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'una el·lipse i dues línies de radi al document actual. Per a dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, arrossegueu una el·lipse fins que obtingueu la mida que vulgueu, i feu clic per a definir la primera línia del radi. Moveu la busca allà on vulgueu posar el segon radi i feu clic. No cal que feu clic a l'el·lipse. Per a dibuixar un diagrama de sectors circular, premeu la tecla Maj mentre arrossegueu l'objecte.

Segment del cercle

Icona Segment del Cercle

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'un cercle i una línia de diàmetre al document actual. Per a dibuixar un segment del cercle, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de la línia de diàmetre. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final de la línia de diàmetre i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un segment de l'el·lipse, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Quadre de text

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Animació de text

Icona Animació del text

Insereix text animat amb direcció de text horitzontal al document actual.

Llegendes

Icona Llegendes

Dibuixa una línia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcció de text horitzontal allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular per una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle més gran quan la busca es transformi en una mà.

Formes bàsiques

Obre la barra d'eines Formes bàsiques que podeu utilitzar per inserir gràfics al document.

Icona Formes bàsiques

Formes bàsiques

Formes de símbol

Obre la barra d'eines Formes de símbol, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Formes de símbols

Formes de símbol

Fletxes de bloc

Obre la barra d'eines Fletxes de bloc, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Fletxes de bloc

Fletxes de bloc

Diagrames de flux

Obre la barra d'eines Diagrames de flux, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Diagrames de flux

Diagrames de flux

Llegendes

Obre la barra d'eines Llegendes, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icon Callouts

Llegendes

Estrelles i tires

Obre la barra d'eines Estrelles i tires, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Estrelles

Estrelles

Edita els punts

Us permet canviar la forma de l'objecte de dibuix seleccionat.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icon Fontwork

Galeria Fontwork

Des d'un fitxer

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icona Imatge

Imatge

Extrusió Activada/Desactivada

Activa o desactiva els efectes 3D dels objectes seleccionats.

Icona Extrusió activada/desactivada

Extrusió activada/desactivada

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'activar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a ▸ Llengües i configuracions locals ▸ General.

Llegendes verticals

Icona Llegendes verticals

Dibuixa una línia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcció de text vertical allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular a una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle més gran quan la busca es transformi en una mà. Això només és possible quan l'habilitació de llengües asiàtiques està activada.

Text vertical

Icona Text vertical

Dibuixa un quadre de text amb direcció de text horitzontal quan feu clic o l'arrossegueu al document actual. Feu clic a qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. També podeu moure el cursor allà on vulgueu afegir el text, arrossegar un quadre de text i escriure o enganxar el text. Això només és possible quan l'habilitació de llengües asiàtiques està activada.

Ens cal la vostra ajuda!