Dades (per a documents de formularis XML)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


Els possibles paràmetres de la pestanya Dades variaran segons el control. Així, només visualitzareu les opcions que estiguin disponibles per al control i el context actuals. Disposeu dels camps següents:

Model de dades XML

Seleccioneu un model a la llista de tots els models del document actual.

Vinculació

Seleccioneu o introduïu el nom d'una vinculació. Si seleccioneu el nom d'una vinculació existent, aquesta vinculació s'associarà amb el control de formulari. En canvi, si introduïu un nom nou es crearà una vinculació nova que s'associarà amb el control de formulari.

Expressió vinculant

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Necessari

Especifica si l'element s'ha d'incloure a l'XForm.

Important

Declara que l'element és important.

Només de lectura

Declara que l'element és només de lectura.

Restricció

Declara que l'element és una restricció.

Càlcul

Declara que l'element és calculat.

Tipus de dades

Seleccioneu el tipus de dades amb el qual s'hagi de validar el control.

x

Seleccioneu un tipus de dades definit per l'usuari i feu clic al botó per suprimir-lo.

+

Feu clic al botó per obrir un diàleg que us permetrà introduir el nom per a un nou tipus de dades definit per l'usuari. El nou tipus de dades heretarà totes les facetes del tipus de dades seleccionat actualment.

Icona de nota

A continuació es llisten totes les facetes vàlides per a tipus de dades. Hi ha algunes facetes que només estan disponibles per a alguns tipus de dades.


Espais en blanc

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Patró

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Dígits (total)

Especifica el nombre total màxim de dígits que poden tenir els valors del tipus de dades decimal.

Dígits (fracció)

Especifica el nombre total màxim de dígits de fracció que poden tenir els valors del tipus de dades decimal.

Màx. (inclusiu)

Especifica un límit superior inclusiu per als valors.

Màx. (exclusiu)

Especifica un límit superior exclusiu per als valors.

Mín. (inclusiu)

Especifica un límit inferior inclusiu per als valors.

Mín. (exclusiu)

Especifica un límit inferior exclusiu per als valors.

Longitud

Indica el nombre de caràcters per a una cadena.

Longitud (com a mínim)

Especifica el nombre mínim de caràcters per a una cadena.

Longitud (com a màxim)

Especifica el nombre màxim de caràcters per a una cadena.

Ens cal la vostra ajuda!