Canvia la vinculació de les dades

Us permet editar la vinculació de les dades al navegador de dades d'XForms.

Model

Seleccioneu el nom del model XForms.

Llista d'elements

Mostra la vinculació de les dades per al control de formulari seleccionat. Per canviar la vinculació de les dades, seleccioneu un altre element de la llista i feu clic a D'acord. Feu clic amb el botó dret damunt d'un element per accedir a les ordres Afegeix i Propietats per a aquest element.

Ens cal la vostra ajuda!