Afegeix una condició

Permet afegir una condició en aquest subdiàleg del diàleg Afegeix un element / Edita un element del navegador de dades.

Condició

Introduïu una condició.

Resultat

Mostra una previsualització del resultat.

Edita els espais de noms

Obre el diàleg Espais de noms per a formularis, que us permet afegir, editar o suprimir espais de noms.

Ens cal la vostra ajuda!