Afegeix / Edita

Permet afegir un element al navegador de dades de XForms o editar-ne un element seleccionat. Podeu afegir o editar elements, atributs, trameses o vinculacions.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Nom

Introduïu el nom de l'element.

Icona de nota

L'atribut de nom ha de ser únic dins d'un mateix grup.


Valor per defecte

Introduïu un valor per defecte per a l'element seleccionat.

Paràmetres

Especifica les propietats de l'element seleccionat.

Tipus de dades

Seleccioneu el tipus de dades per a l'element seleccionat.

Necessari

Especifica si l'element s'ha d'incloure a l'XForm.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Important

Declara que l'element és important.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Restricció

Declara que l'element és una restricció.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Només de lectura

Declara que l'element és només de lectura.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

Declara que l'element és calculat.

El botó Condició obre el diàleg Afegeix una condició, el qual us permet introduir el càlcul.

Ens cal la vostra ajuda!