Navegador de dades

Permet especificar l'estructura de les dades del document XForms actual.

Nom del model

Us permet seleccionar el model XForms que vulgueu utilitzar.

Models

Permet afegir, tornar a anomenar i suprimir models XForms.

Afegeix

Obre el diàleg Afegeix un model, que us permet afegir un model XForm.

Les actualitzacions del model de dades actualitzen l'estat de modificació del document

Si s'habilita, s'establirà l'estat del document «modificat» quan canvieu un control de formulari que lligat a qualsevol dada del model. Si no s'habilita, en fer aquest tipus de canvi no s'establirà l'estat del document a «modificat».

Suprimeix

Suprimeix el model XForm seleccionat. Tingueu en compte que no podeu suprimir l'últim model.

Canvia el nom

Permet canviar el nom del model XForm seleccionat.

Mostra els detalls

Mostra o amaga els detalls a la visualització.

Instància

Enumera els elements que pertanyen a la instància actual.

Trameses

Lists the submissions.

Vinculacions

Lists the bindings for the XForm.

Instàncies

Aquest botó ofereix una sèrie de submenús que permeten afegir, editar o suprimir instàncies.

Afegeix

Obre un diàleg que us permet afegir una instància nova.

Edita

Obre un diàleg que us permet modificar la instància actual.

Suprimeix

Suprimeix la instància actual. Tingueu en compte que no podeu suprimir l'última instància.

Mostra els tipus de dades

Permet mostrar més o menys detalls a la visualització.

Afegeix

Obre un diàleg que us permet afegir un element nou (element, atribut, tramesa o vinculació) com a subelement de l'element actual.

Edita

Obre un diàleg que us permet editar l'element seleccionat (element, atribut, tramesa o vinculació).

Suprimeix

Suprimeix l'element seleccionat (element, atribut, tramesa o vinculació).

Ens cal la vostra ajuda!