Navegador de dades

Permet especificar l'estructura de les dades del document XForms actual.

Nom del model

Us permet seleccionar el model XForms que vulgueu utilitzar.

Models

Permet afegir, tornar a anomenar i suprimir models XForms.

Afegeix

Obre el di脿leg Afegeix un model, que us permet afegir un model XForm.

Les actualitzacions del model de dades actualitzen l'estat de modificaci贸 del document

Si s'habilita, s'establir脿 l'estat del document 芦modificat禄 quan canvieu un control de formulari que lligat a qualsevol dada del model. Si no s'habilita, en fer aquest tipus de canvi no s'establir脿 l'estat del document a 芦modificat禄.

Suprimeix

Suprimeix el model XForm seleccionat. Tingueu en compte que no podeu suprimir l'煤ltim model.

Canvia el nom

Permet canviar el nom del model XForm seleccionat.

Mostra els detalls

Mostra o amaga els detalls a la visualitzaci贸.

Inst脿ncia

Enumera els elements que pertanyen a la inst脿ncia actual.

Trameses

Lists the submissions.

Vinculacions

Lists the bindings for the XForm.

Inst脿ncies

Aquest bot贸 ofereix una s猫rie de submen煤s que permeten afegir, editar o suprimir inst脿ncies.

Afegeix

Obre un di脿leg que us permet afegir una inst脿ncia nova.

Edita

Obre un di脿leg que us permet modificar la inst脿ncia actual.

Suprimeix

Suprimeix la inst脿ncia actual. Tingueu en compte que no podeu suprimir l'煤ltima inst脿ncia.

Mostra els tipus de dades

Permet mostrar m茅s o menys detalls a la visualitzaci贸.

Afegeix

Obre un di脿leg que us permet afegir un element nou (element, atribut, tramesa o vinculaci贸) com a subelement de l'element actual.

Edita

Obre un di脿leg que us permet editar l'element seleccionat (element, atribut, tramesa o vinculaci贸).

Suprimeix

Suprimeix l'element seleccionat (element, atribut, tramesa o vinculaci贸).

Ens cal la vostra ajuda!