Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obre el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en aquest navegador.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose File - Preview in Web Browser.


La còpia formatada en HTML s'escriu a la carpeta de fitxers temporals que podeu seleccionar a ▸ LibreOffice ▸ Camins. Quan sortiu del LibreOffice, se suprimirà el fitxer HTML.

És possible configurar el filtre d'exportació HTML si aneu a ▸ Carrega o desa ▸ Compatibilitat HTML.

Ens cal la vostra ajuda!