Sign Existing PDF

El LibreOffice pot signar digitalment un document PDF existent.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose File - Digital Signatures - Sign Existing PDF.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose File - Sign Existing PDF.

On the File menu of the File tab, choose Sign Existing PDF.

Des de les barres d'eines:

Icon Sign Existing PDF

Sign Existing PDF


The PDF document opens in LibreOffice Draw in read only mode.

Signeu el document PDF com de costum.

Ens cal la vostra ajuda!