Seleccioneu un certificat

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then press Sign Document button.


Quant a les signatures digitals

Llista

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Mostra el certificat

Obre el diàleg Mostra el certificat, que us permet examinar el certificat seleccionat.

Descripció

Introduïu un propòsit per a la signatura.

Ens cal la vostra ajuda!