Exporta com a PDF

Permet desar el fitxer actual en format de document portàtil (PDF) versió 1.4. Els fitxers PDF es poden visualitzar i imprimir des de qualsevol plataforma tot mantenint-ne intacte el format original, sempre que es disposi del programari adequat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose File - Export As - Export as PDF.

Des de les barres d'eines:

Icon Export as PDF

Export as PDF


General

Sets the general options for exporting your document to a PDF file. Range, images, watermark, forms and other parameters.

Initial View

Sets the options for the initial view of the PDF file in the external PDF viewer.

User Interface

Specifies the options for the external PDF viewer user interface.

Links

Specify how to export bookmarks, document references and hyperlinks in your document.

Security

Specifies the security options of the exported PDF file.

Digital Signatures

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Botó d'exportació

Permet exportar el fitxer actual en format PDF.

Ens cal la vostra ajuda!