Exporta com a EPUB

Exporta el fitxer actual com a EPUB.

EPUB és un estàndard per als fitxers de llibre electrònic amb extensió .epub que poden baixar-se i llegir-se amb l'ajuda d'aparells com ara els telèfons intel·ligents, les tauletes, els ordinadors i els lectors electrònics.

Per a accedir a aquesta ordre...

From the menu bar:

Choose File - Export As - Export as EPUB.

From toolbars:

Icon Export as EPUB

Export as EPUB


Quadre de diàleg EPUB

General

Versió

Estableix la versió del fitxer EPUB resultant.

Mètode de divisió

Trieu el tipus d'inici de la següent secció de l'EPUB.

Mode de disposició

Determina si es generarà una disposició EPUB dinàmica o fixa.

Imatge de coberta personalitzada

Proporcioneu el camí complet al fitxer d'imatge de la coberta personalitzada. Si no s'hi proporciona alguna entrada, l'exportador pren qualsevol imatge que sigui present al directori multimèdia (vegeu més avall) el nom de la qual sigui cover.gif, cover.jpg, cover.png o cover.svg.

note

La imatge de coberta personalitzada s'incrusta dins el fitxer EPUB.


Directori multimèdia personalitzat

Enter the custom media directory for the EPUB file. The media directory may contain a cover image as seen above, custom metadata and image links.

Normalment, l'exportador cerca fitxers multimèdia i metadades personalitzades dins el directori del document actual a una carpeta amb el mateix nom que el document. Per exemple, si el document s'anomena ElMeuLlibre.odt, el directori multimèdia per defecte per a la multimèdia i les metadades és ElMeuLlibre al directori actual.

Si preferiu utilitzar metadades personalitzades, heu d'introduir un fitxer amb el mateix nom de l'original i l'extensió «.xmp». Les metadades fornides prevalen sobre les metadades internes del document. Per a continuar amb l'exemple anterior, les metadades personalitzades han de col·locar-se dins el directori ElMeuLlibre com a ElMeuLlibre.xmp.

Image links mean that if you create relative links on images or text and they link an image that's available in the media directory, then this media will be available in the EPUB export result as a popup.

Metadades

Introduïu les metadades que substituiran les metadades per defecte del document. Podeu deixar buits aquests camps.

Identificador

Introduïu un identificador únic per a la publicació.

Títol

Introduïu el títol de la publicació.

Autor

Introduïu l'autor de la publicació.

Llengua

És la llengua de la publicació (consulteu RFC 4646 i ISO 639 per a conèixer els valors possibles).

Data

Last modification date for the publication. The value of this property must be an XML Schema dateTime conformant date in the form: CCYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Default is the date and time when the export dialog opened.

Ens cal la vostra ajuda!