Tipus de lletra

Embed document fonts in the current file.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya File ▸ Propietats ▸ Tipus de lletra.


Incrustació de tipus de lletra

Activeu aquesta casella per a incrustar les lletres al document, per a facilitar la portabilitat entre diferents sistemes. Els documents amb lletres tipogràfiques incrustades són més grans, però les lletres s'utilitzen als ordinadors de destinació i s'obté la millor representació de la disposició dels elements del document.

Considereu fer servir la incrustació de tipus de lletra quan el document utilitzi tipus de lletra personalitzats o poc comuns, que en general no siguin disponibles als altres ordinadors.

Ens cal la vostra ajuda!