Enganxa text sense formatació

Enganxa només el contingut del text, sense cap formatació.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Edit - Paste Special - Paste Unformatted Text.

Right-click to open the context menu and choose Paste Special - Unformatted Text.

+ Alt + Maj + V.


Ens cal la vostra ajuda!