Cerca

Commuteu la visibilitat de la barra d'eines de Cerca per a cercar text o navegar per un document per element.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Find.

From the tabbed interface:

Choose Home - Find.

Des de les barres d'eines:

Icon Find

Find

Amb el teclat:

+ F


Ens cal la vostra ajuda!