Compress Image

Compress the selected image to reduce its data size and resize the image in the document.

La compressió d'imatges és un tipus de compressió de dades aplicat a les imatges digitals per a reduir la mida de l'emmagatzematge o el temps de transmissió. La compressió pot aprofitar la percepció visual i les propietats estadístiques de les dades de la imatge per a preservar la qualitat de la informació.

Image compression can be lossless or lossy. Lossless compression allows the original image to be perfectly reconstructed from the compressed data. In contrast, lossy compression permits reconstruction only of an approximation of the original image, therefore with some loss of quality, though usually with improved compression rates (and therefore reduced file sizes).

Per a accedir a aquesta ordre...

Seleccioneu la imatge i trieu Format ▸ Imatge ▸ Comprimeix.

Seleccioneu la imatge, obriu el menú contextual i trieu Comprimeix.


Diàleg Comprimeix la imatge

Compressió

Qualitat JPEG

Use the slider to adjust the level of quality of the JPEG compression, from 0 to 100. A value of 100 means no quality loss and a value of 0 may result in a very poor image. The default value of 90 produces very good results and significant image data size reduction.

Icona de nota

Els valors de compressió no estan harmonitzats entre els diferents programes de compressió d'imatges JPEG que existeixen.


Compressió PNG

Since PNG compression is lossless, the main reason to use a compression factor less than 9 is when there is absolute need to reduce the size of the document when saving in a slow computer. The uncompress operation does not depend on the compression level.

Resolució

Redueix la resolució de la imatge

Check to change the dimensions of the compressed image.

Amplada, Alçada

Use the spin buttons to set the new width and height of the compressed image.

Resolució

Select the pixel density (dot per inch - DPI) of the image from the dropdown list.

Interpolació

Seleccioneu l'algorisme de càlcul dels píxels interpolats.

Informació de la imatge

Calcula la mida nova

Feu-hi clic per a calcular la mida de les dades de la imatge en funció dels paràmetres triats al diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!