Font Features

Select and apply font typographical features to characters.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Caràcter ▸ Tipus de lletra.

Trieu Visualitza ▸ Estils, obriu el menú contextual d'una entrada i trieu la pestanya Modifica/Nou ▸ Tipus de lletra.

Obriu el menú contextual de la capçalera d'una fila en una taula d'una base de dades i trieu Format de taula ▸ Tipus de lletra.

Trieu la pestanya Format ▸ Títol ▸ Caràcter (documents amb diagrames).

Trieu la pestanya Format ▸ Llegenda ▸ Caràcter (documents amb diagrames).

Trieu la pestanya Format ▸ Eixos ▸ Caràcter (documents amb diagrames).

Then press Features...


LibreOffice supports OpenType font format. The two main benefits of the OpenType format are its cross-platform compatibility, and its ability to support widely expanded character sets and layout features, which provide richer linguistic support and advanced typographic control.

Icona de nota

The features displayed in the Font Features dialog depends on the selected font.


Font features box

The font features box contains the configurable features available for the font.

Font feature visualization window

The feature visualization window displays a default text where the selected features can be inspected.

Ens cal la vostra ajuda!