Actualització d'extensions

Feu clic al botó Comprova si hi ha actualitzacions del Gestor d'extensions per a cercar actualitzacions en línia per a totes les extensions instal·lades. Si només voleu cercar actualitzacions en línia per a l'extensió seleccionada, feu-hi clic amb el botó dret per obrir-ne el menú contextual i trieu Actualitza.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Gestor d'extensions i feu clic al botó Comprova si hi ha actualitzacions.


Quan feu clic al botó Comprova si hi ha actualitzacions o trieu l'ordre Actualitza, s'obre el diàleg Actualització d'extensions i la comprovació de les actualitzacions s'inicia immediatament.

Durant el procés de cerca d'actualitzacions visualitzareu un indicador del progrés de l'operació. Espereu que es vagin mostrant els missatges corresponents en el diàleg, o bé feu clic a Cancel·la per a interrompre la cerca d'actualitzacions.

Si no hi ha cap actualització disponible, el diàleg mostrarà un missatge per informar-vos sobre aquest fet. En aquest cas, tanqueu el diàleg.

Si hi ha actualitzacions disponibles, les podreu instal·lar automàticament o bé haureu de realitzar alguna acció:

És possible que el diàleg Actualització d'extensions contingui entrades no seleccionables i que, per tant, no sigui possible realitzar cap actualització automàtica.

Quan feu clic al botó Instal·la s'obre el diàleg Baixada i instal·lació.

Totes les extensions que es puguin baixar directament es baixaran ara. El progrés de la baixada es mostrarà en el diàleg Baixada i instal·lació. En cas que no es pugui baixar alguna de les extensions es mostrarà un missatge informatiu, però l'operació continuarà per a la resta d'extensions.

Algunes extensions es poden marcar com a "Actualització basada en el navegador", i això suposa que el Gestor d'extensions no les pot baixar, sinó que cal obrir un navegador web per baixar l'actualització de l'extensió per a un lloc web determinat. Noteu que el lloc web en qüestió pot requerir més interacció de l'usuari a l'hora de baixar l'extensió. Una vegada hàgiu baixat l'extensió l'haureu d'instal·lar manualment, per exemple, fent doble clic a la icona corresponent en un navegador de fitxers.

Per a les extensions marcades com a "Actualització basada en el navegador", el Gestor d'extensions obrirà el vostre navegador web amb el lloc web respectiu. Aquesta acció es produirà quan tanqueu el diàleg, després d'haver baixat altres actualitzacions d'extensions. Si no es pot baixar cap extensió directament, s'iniciarà el navegador web de manera immediata.

La instal·lació començarà quan hagi baixat la darrera extensió. En primer lloc se suprimiran totes les extensions instal·lades per a les quals s'hagi pogut baixar correctament una actualització, i a continuació s'instal·laran les extensions actualitzades corresponents. En cas que es produeixi un error es mostrarà un missatge informatiu sobre aquest fet, però l'operació seguirà endavant.

Quan s'han processat totes les actualitzacions, el diàleg Baixada i instal·lació mostra que el procés ha finalitzat. Podeu avortar el procés de baixada i instal·lació fent clic al botó Avorta l'actualització.

Mostra totes les actualitzacions

Per defecte, el diàleg només mostra les extensions que es poden baixar. Si també voleu veure la resta d'extensions i els missatges d'error, activeu la casella de selecció Mostra totes actualitzacions.

Ens cal la vostra ajuda!