Signatura d'un PDF exportat

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose File - Export As - Export as PDF - Digital Signatures tab.


Digital Signatures

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Ens cal la vostra ajuda!