Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Insereix ▸ Línia de signatura

Des de la interfície en pestanyes:

On the Insert menu of the Insert tab, choose Signature Line.

Des de les barres d'eines:

Icona Insereix una línia de signatura

Insereix una línia de signatura


Signature Line Box

The signature line displays an horizontal line, a location mark, the name, title and email of signer.

Nom

Escriviu el nom del signatari. El seu nom es mostrarà al quadre gràfic de la línia de signatura.

Càrrec

Enter the title of the signer. The title is displayed in the signature line graphic box.

Adreça electrònica

Enter the email of the signer. The email is not displayed in the signature line graphic box, but is used for the digital signature.

El signatari pot afegir comentaris

Enable signer to insert comments in the Sign Signature Line dialog at time of signature.

Mostra la data de la signatura en la línia de signatura

Mark this checkbox to display the date of the signature, at the time when the document is digitally signed.

Instruccions per al signatari

Insert instructions for the signer. The instructions appears in the Sign Signature Line dialog box, at the time of signature.

Ens cal la vostra ajuda!