Importació i exportació d'HTML

Quan exporteu un fitxer a un document HTML, la descripció i les propietats del fitxer definides per l'usuari s'inclouen com a etiquetes META entre les etiquetes HEAD del document exportat. Les etiquetes META no es mostren als navegadors web i s'utilitzen per incloure informació (com ara paraules clau per als cercadors) a la pàgina web. Per definir les propietats del document actual, trieu Fitxer ▸ Propietats, feu clic a les pestanyes Descripció o Definit per l'usuari i introduïu-hi la informació que vulgueu.

Les propietats de fitxer següents es converteixen en etiquetes META quan exporteu un fitxer com a document HTML:

Propietat del fitxer

<TITLE>

Assumpte

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Contingut del camp">

Paraules clau

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Contingut del camp">

Descripció

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Contingut del camp">

Camps d'informació 1 a 4

<META NAME="Nom informatiu del camp" CONTENT="Contingut del camp">


Icona de nota

Quan importeu un fitxer HTML que contingui aquestes etiquetes META, els continguts de les etiquetes s'afegiran al quadre de propietats corresponent del fitxer del LibreOffice.


Icona de consell

Heu de separar les paraules clau per comes. Una paraula clau pot contenir caràcters d'espais en blanc o punts i coma.


Consells per a la importació

Quan importeu a un document HTML, les etiquetes META següents es converteixen automàticament en camps del LibreOffice: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> i <META NAME="..." ...>, en què NAME equival a AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS o CLASSIFICATION.

Els scripts, els comentaris i les etiquetes META que hi hagi directament abans d'una etiqueta TABLE s'inseriran a la primera cel·la de la taula.

Els scripts i les etiquetes META que hi ha a la capçalera dels documents HTML s'importen i s'ancoren al primer paràgraf dels documents.

Per definir les opcions per a la importació d'etiquetes HTML, trieu - Carrega/desa - Compatibilitat HTML. Les etiquetes META reconegudes contenen "HTTP-EQUIV" o "NAME", i s'importen com a comentaris del LibreOffice. L'única excepció és l'etiqueta <META NAME="GENERATOR"...>, que s'ignora.

Consells per a l'exportació

Els comentaris i els camps per a scripts que hi hagi al principi del primer paràgraf dels documents s'exportaran a la capçalera dels documents HTML. Si el document comença amb una taula, el primer paràgraf de la primera cel·la de la taula s'exportarà a la capçalera del document HTML.

Ens cal la vostra ajuda!