Edita el diccionari personalitzat

Us permet afegir i suprimir entrades utilitzades per a la conversió hangul/hanja.

Llibre

Seleccioneu el diccionari definit per l'usuari que vulgueu editar.

Original

Seleccioneu l'entrada del diccionari actual que vulgueu editar. Si voleu, també podeu introduir una nova entrada en aquest quadre. Per passar del quadre original al primer quadre de text de l'àrea de Suggeriments, premeu Retorn.

Suggeriments (màx. 8)

Introduïu un suggeriment de reemplaçament per a la paraula que hàgiu seleccionat en el quadre de text Original. Aquesta paraula de reemplaçament podrà contenir un màxim de vuit caràcters.

Nou

Afegeix al diccionari la definició per al reemplaçament actual.

Suprimeix

Suprimeix l'entrada seleccionada.

Ens cal la vostra ajuda!