Sortida del filtre XML

Llista els resultats de verificació d'un filtre XML.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Paràmetres del filtre XML.


Els resultats de la verificació d'un full d'estil d'importació o exportació XSLT es mostren a la finestra Sortida del filtre XML. Si ho voleu, també podeu validar la sortida del filtre.

Valida

Valida els continguts de la finestra Sortida del filtre XML.

La finestra es divideix en dues àrees i els resultats de la validació es mostren a l'àrea inferior.

Ens cal la vostra ajuda!