Mou el menú

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.


Posició del menú

Mou l'entrada de menú seleccionada una posició cap amunt o cap avall en el menú quan feu clic en un botó de fletxa.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

Podeu arrossegar i deixar anar l'ordre seleccionada per desplaçar-la fins a la posició que vulgueu.


Ens cal la vostra ajuda!