Menú nou

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.


Nom del menú

Introduïu un nom per al menú. Per indicar que una determinada lletra del nom funcioni com a tecla de drecera, escriviu una titlla (~) davant de la lletra en qüestió.

Posició del menú

Mou l'entrada seleccionada una posició cap amunt o cap avall en el menú quan premeu les tecles de cursor corresponents.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

Podeu arrossegar i deixar anar l'ordre seleccionada per desplaçar-la fins a la posició que vulgueu.


Ens cal la vostra ajuda!