LibreOffice Basic Library Organizer

The dialog let you organize LibreOffice modules and dialogs into libraries. You can also import and export Basic libraries into files or extensions.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic,
click the Organizer button.


Module and Dialog tab pages

Lets you manage modules or dialog boxes.

Module or Dialog

Lists the existing modules or dialogs.

Edit

Opens the selected module or dialog for editing.

New (module)

Opens the editor and creates a new module.

New (dialog)

Opens the editor and creates a new dialog.

Pestanya Biblioteques

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

Location

Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize.

Biblioteca

Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents.

Edita

Obre l'editor del LibreOffice Basic perquè pugueu modificar la biblioteca seleccionada.

Contrasenya

Assigns or edits the password for the selected library.

Nou

Crea una biblioteca nova.

Nom

Introduïu un nom per a la biblioteca o el mòdul de nova creació.

Importa

Localitzeu aquella biblioteca del LibreOffice Basic que voleu afegir a la llista actual i, tot seguit, feu clic a Obre.

Exporta

Opens a dialog to export the selected library either as an extension or as a Basic library.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Tanca

Tanca el diàleg i desa tots els canvis.

Ens cal la vostra ajuda!