LibreOffice Basic Library Organizer

The dialog let you organize LibreOffice modules and dialogs into libraries. You can also import and export Basic libraries into files or extensions.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button.


Pestanyes Mòdul i Diàleg

Lets you manage modules or dialog boxes.

Module or Dialog

Enumera els mòduls o diàlegs existents.

Edita

Opens the selected module or dialog for editing.

Nou (mòdul)

Opens the editor and creates a new module.

Nou (diàleg)

Opens the editor and creates a new dialog.

Pestanya Biblioteques

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

Ubicació

Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize.

Biblioteca

Enumera les biblioteques de macros existents per a l'aplicació actual i qualsevol document obert.

Edita

Opens the LibreOffice Basic editor so that you can modify the selected library.

Contrasenya

Assigns or edits the password for the selected library.

Nou

Crea una biblioteca nova.

Nom

Introduïu un nom per a la nova biblioteca o el nou mòdul.

Importa

Cerqueu la biblioteca del LibreOffice Basic que vulgueu afegir a la llista actual i, a continuació, feu clic a Obre.

Exporta

Opens a dialog to export the selected library either as an extension or as a Basic library.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Tanca

Tanca el diàleg i desa tots els canvis.

Ens cal la vostra ajuda!