Organitza les macros

Obre un submenú amb enllaços als diàlegs on podeu organitzar les macros i els scripts.

LibreOffice Basic

Obre un diàleg que us permet organitzar les macros del LibreOffice Basic.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Obre un diàleg on podeu organitzar scripts en Java.

Python

Obre un diàleg on podeu executar scripts en Python.

Ens cal la vostra ajuda!