Scripts

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell/Javascript/Python.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Tools menu of the Tools tab, choose Javascript/Beanshell/Python.


Macros

Seleccioneu una macro o un script de Les meves macros, Macros de l'aplicació o d'un document obert. Per a veure les macros o scripts disponibles feu doble clic en una entrada.

Executa

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Crea

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Enter a name for the script.

Edita

Obre l'editor de scripts per defecte del sistema operatiu.

Canvia el nom

Obre un diàleg on podeu canviar el nom de l'script seleccionat.

Suprimeix

Us sol·licita suprimir l'script seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!