Scripts

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ JavaScript.

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ BeanShell.


Macros

Select a macro or script from My Macros, LibreOffice Macros, or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Executa

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Crea

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Enter a name for the script.

Edita

Obre l'editor de scripts per defecte del sistema operatiu.

Canvia el nom

Obre un diàleg on podeu canviar el nom de l'script seleccionat.

Suprimeix

Us sol·licita suprimir l'script seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!