Macros del LibreOffice Basic

Obre un diàleg que us permet organitzar les macros.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Nom de la macro

Mostra el nom de la macro seleccionada. Per a crear o per canviar el nom d'una macro, introduïu un nom aquí.

Macro des de / Desa la macro a

Enumera les biblioteques i els mòduls on podeu obrir o desar les vostres macros. Per a desar una macro en un document concret, obriu el document i, a continuació, obriu aquest diàleg.

Executa / Desa

Executa o desa la macro actual.

Assigna

Obre el diàleg Personalitza, que us permet assignar la macro seleccionada a una ordre de menú, una barra d'eines o un esdeveniment.

Edita

Inicia l'editor del LibreOffice Basic i obre la macro o el diàleg seleccionats per a editar-los.

Nou / Suprimeix

Crea una nova macro, crea un nou mòdul o suprimeix la macro o el mòdul seleccionats.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Biblioteca nova

Desa la macro enregistrada en una biblioteca nova.

Mòdul nou

Desa la macro enregistrada en un mòdul nou.

Organitzador

Obre el diàleg Organitzador de macros, que us permet afegir, editar o suprimir mòduls, diàlegs i biblioteques de macros.

Ens cal la vostra ajuda!