Posició

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Bullets and Numbering - Position tab.


Nivell

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select "1-10". In Chapter Numbering, only one level can be selected, or use "1-10" to apply the options, except Paragraph style, to all the levels.

Position and Spacing

note

This page shows the position controls used in all versions of LibreOffice Writer. Some documents (produced by other applications) use another method for positioning and spacing. Opening such documents will show the position controls documented in Position for List styles (legacy).


Alineat a

Introduïu la distància a partir del marge esquerre per a l'alineació del símbol de numeració.

Alineació de la numeració

Definiu l'alineació dels símbols de numeració. Seleccioneu «Esquerra» per a alinear el símbol de numeració de manera que comenci directament a la posició definida en el quadre «Alineat a», o bé «Dreta» si voleu alinear el símbol de manera que finalitzi directament abans de la posició «Alineat a». Finalment, seleccioneu «Centrada» si voleu centrar el símbol al voltant de la posició «Alineat a».

note

L'opció Alineació de la numeració no defineix l'alineació del paràgraf.


Numeració seguida de

Seleccioneu l'element que seguirà la numeració: un tabulador, un espai, un salt de línia o res.

Tab stop at

Si seleccioneu que la numeració vagi seguida d'un tabulador, podreu introduir un valor no negatiu per a la posició del tabulador.

Sagnat a

Introduïu la distància que vulgueu deixar des del marge esquerre de la pàgina fins al principi de totes les línies del paràgraf numerat que segueixin la primera línia.

Per defecte

Reinicialitza el sagnat i l'espaiat als valors per defecte.

Preview

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!