Customize

Permet definir les opcions de formatació per a les llistes numerades o amb pics. Si ho voleu, podeu aplicar formatació individual per a cada nivell de la llista jeràrquica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Bullets and Numbering.


Seleccioneu el nivell o els nivells que vulgueu modificar i, a continuació, indiqueu la formatació que vulgueu utilitzar.

Nivell

Seleccioneu el nivell o els nivells per als quals vulgueu definir les opcions de formatació. El nivell seleccionat apareixerà realçat a la previsualització.

Number

Numeració

Seleccioneu un estil de numeració per als nivells seleccionats.

Selecció

Descripció

1, 2, 3...

Xifres aràbigues

A, B, C...

Lletres majúscules

a, b, c...

Lletres minúscules

I, II, III...

Xifres romanes (majúscula)

i, ii, iii...

Xifres romanes (minúscules)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Numeració alfabètica amb lletres majúscules

a,... aa,... aaa,...

Numeració alfabètica amb lletres minúscules

Pic

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Mostra una imatge per al pic. Seleccioneu aquesta opció i, a continuació, feu clic a Selecciona per a cercar el fitxer d'imatge que vulgueu utilitzar. La imatge s'incrusta al document.

Gràfics enllaçats

Mostra una imatge per al pic. Seleccioneu aquesta opció i, a continuació, feu clic a Selecciona per a cercar el fitxer d'imatge que vulgueu utilitzar. La imatge s'insereix com un enllaç al fitxer d'imatge.

Cap

No aplica un estil de numeració.


La disponibilitat dels camps següents dependrà de l'estil que hàgiu seleccionat en el quadre Numeració.

Abans

Introduïu un caràcter o el text que vulgueu que es mostri davant del número a la llista.

Després

Introduïu un caràcter o el text que vulgueu que es mostri darrere del número a la llista. Per exemple, si voleu crear una llista numerada que utilitzi l'estil "1.)", haureu d'introduir ".)" en aquest quadre.

Inicia a

Introduïu un nou número inicial per al nivell actual.

Opcions per als gràfics:

Selecciona...

Seleccioneu o cerqueu el fitxer gràfic que vulgueu utilitzar com a pic.

Amplada

Introduïu una amplada per al gràfic.

Alçada

Introduïu una alçada per al gràfic.

Conserva la relació

Manté les proporcions per a la mida del gràfic.

Alineació

Seleccioneu l'opció d'alineació per al gràfic.

Ens cal la vostra ajuda!