Opcions de llenguaOpcions de llengua

Permet indicar les opcions de correcció automàtica per a les cometes i per a les opcions que són específiques de la llengua del text.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Seleccioneu si voleu aplicar els reemplaçaments mentre escriviu [T] o bé quan modifiqueu el text existent [M].

Afegeix un espai no separable abans de determinats signes de puntuació en els textos en francès

Afegeix un espai no separable abans de «;», «!», «?», «:» i «%» si la llengua del caràcter està definida com a francès (França, Bèlgica, Luxemburg, Mònaco o Suïssa) i abans de «:» només quan la llengua del caràcter està definida com a francès (Canadà).

Formata els sufixos dels nombres ordinals (1r -> 1r)

Formata els caràcters de text dels ordinals, com ara 1r, 2n, 3r, com a superíndexs. En anglès, per exemple, 1st es convertirà a 1st.

Icona de nota

Tingueu en compte que això només és aplicable a les llengües que tinguin la convenció de formatar els ordinals com a superíndexs.


Translitera a l'hongarès antic si la direcció del text és de dreta a esquerra

Les paraules i els números es transliteren a l'escriptura hongaresa antiga si es defineix la direcció del text com de dreta a esquerra en utilitzar la disposició complexa de text.

Llengües que utilitzen la disposició complexa de text

Reemplaça << i >> per cometes baixes

Substitueix automàticament seqüències de signes de desigualtat matemàtica dobles (<< i >>) per cometes baixes (« i ») en diversos idiomes, i per cometes baixes simples (‹ i ›) en francès suís.

Cometes senzilles/Cometes dobles

Permet indicar els caràcters de reemplaçament que s'utilitzaran per a les cometes senzilles o dobles.

Reemplaça

Reemplaça automàticament el símbol per defecte del sistema per al tipus de cometes especificat amb el caràcter especial que indiqueu.

Cometa inicial

Seleccioneu el caràcter especial que reemplaçarà automàticament la cometa d'obertura actual quan trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica.

Cometa final

Seleccioneu el caràcter especial que reemplaçarà de manera automàtica la cometa de tancament actual quan trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica.

Per defecte

Resets the quotation marks to the default symbols.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Desa tots els canvis i tanca el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!