Edita el diccionari

Editeu els termes per a la Conversió del xinès.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Conversió del xinès i feu clic al botó Edita els termes. Ha d'estar habilitada la compatibilitat amb les llengües asiàtiques.


Icona de nota

Podeu utilitzar aquest diàleg per a editar, afegir o suprimir entrades del diccionari de conversió. El camí per al fitxer del diccionari de conversió és user/wordbook/commonterms.ctd. No podeu suprimir les entrades per defecte d'aquest fitxer.


De xinès tradicional a xinès simplificat

Converteix del xinès tradicional al xinès simplificat.

De xinès simplificat a xinès tradicional

Converteix del xinès simplificat al xinès tradicional.

Inverteix el mapatge

Afegeix automàticament la direcció de mapatge inversa a la llista per a cada modificació que introduïu.

Terme

Introduïu el text que vulgueu reemplaçar amb el terme del quadre Mapatge.

Mapatge

Introduïu el text pel qual vulgueu reemplaçar el contingut del camp Terme.

Propietat

Defineix la categoria del terme seleccionat.

Afegeix

Afegeix el terme al diccionari de conversió. Si el terme ja és al diccionari, el terme nou tindrà preferència respecte a l'anterior.

Modifica

Desa l'entrada modificada al fitxer de la base de dades.

Suprimeix

Suprimeix del diccionari l'entrada del diccionari d'usuari seleccionada.

Ens cal la vostra ajuda!