Ortografia

Cerca errors ortogràfics al document o a la selecció actual. Si s'ha instal·lat una extensió de verificació gramatical, el diàleg també comprova si hi ha errors de gramàtica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Eines ▸ Ortografia.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Review - Spelling.

On the Review menu of the Review tab, choose Spelling.

Des de les barres d'eines:

Icona

Ortografia

Amb el teclat:

F7


El procés de verificació ortogràfica s'inicia a la posició actual del cursor i avança fins al final del document o de la selecció. Una vegada s'arriba a aquesta posició, l'usuari pot triar si vol continuar la verificació ortogràfica des del principi del document.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue.

Llengua del text

Permet indicar la llengua que s'utilitzarà per verificar l'ortografia.

Una entrada de llengua té una marca de selecció davant si la verificació ortogràfica està activada per a aquesta llengua.

Not in Dictionary

Mostra la frase amb la paraula incorrecta realçada. Editeu la paraula o la frase, o bé feu clic a un dels suggeriments que es mostrin en el quadre de text inferior.

Ignora-ho un cop

Omet la paraula desconeguda i continua amb el procés de verificació ortogràfica.

note

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Ignora-les totes

Omet totes les ocurrències de la paraula desconeguda fins al final la sessió de LibreOffice actual i continua amb el procés de verificació ortogràfica.

Ignore Rule

Appears when checking grammar. Click to ignore the suggested grammatical change.

Afegeix al diccionari

Afegeix la paraula desconeguda a un diccionari definit per l'usuari.

tip

To add a new dictionary, press Options, then press New. After LibreOffice is restarted, multiple user-defined dictionaries are shown when Add to Dictionary is pressed. Select which dictionary should receive the added word.


Suggeriments

Enumera les paraules suggerides per a reemplaçar la paraula incorrecta. Seleccioneu la paraula que vulgueu utilitzar i feu clic a Corregeix o a Corregeix-ho tot.

Corregeix

Reemplaça la paraula desconeguda amb el suggeriment actual. Si el vostre canvi abasta més text que la paraula en qüestió, es reemplaçarà tota la frase.

Corregeix-ho tot

Reemplaça totes les ocurrències de la paraula desconeguda amb el suggeriment actual.

Check grammar

Enable to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

Opcions

Obre un diàleg que us permet seleccionar els diccionaris definits per l'usuari i definir les regles per a la verificació ortogràfica.

Desfés

Feu-hi clic per a desfer l'últim canvi fet a la frase actual. Feu-hi clic de nou per a desfer el canvi anterior fet a la mateixa frase.

Ens cal la vostra ajuda!