Treu-ho del grup

Permet sortir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si us trobeu en un grup incrustat, només es tancarà aquest subgrup.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menĂșs:

Des del menĂș contextual:

Choose Exit Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Exit Group.

Des de les barres d'eines:

Icon Exit Group

Treu-ho del grup


Ens cal la vostra ajuda!