Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Des del menú contextual:

Choose Ungroup.

Des de la interfície en pestanyes:

Des de les barres d'eines:

Icon Ungroup

Desagrupa


Per tal d'alliberar els grups incrustats dins d'un grup, heu de repetir aquesta ordre per a cada subgrup.

Ens cal la vostra ajuda!