Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Des del menú contextual:

Choose Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Group.

Des de les barres d'eines:

Icon Group

Agrupa


Les propietats dels objectes individuals es mantenen fins i tot després d'agrupar-los. Noteu que és possible incrustar grups, és a dir, incloure un grup dins d'un altre grup.

Ens cal la vostra ajuda!