Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Group.

Open context menu - choose Group.


Treball amb grups

Per a editar els objectes individuals d'un grup, seleccioneu aquest grup, feu-hi clic amb el botó dret i trieu

Quan editeu un grup, els objectes que no formin part d'aquest grup s'esvairan.

Utilitzeu les tecles Tab i Maj+Tab per moure-us cap endavant i cap enrere a través dels objectes d'un grup.

Per sortir d'un grup, feu-hi clic amb el botó dret i trieu

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Inclou-ho al grup

Obre el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir aquesta ordre per a cada subgrup.

Treu-ho del grup

Permet sortir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals.

Ens cal la vostra ajuda!