Group

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Group.

Des del menú contextual:

Choose Group.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Draw tab.

Des de les barres d'eines:

Icon Group

Agrupa


Treball amb grups

Per a editar els objectes individuals d'un grup, seleccioneu aquest grup, feu-hi clic amb el botó dret i trieu

Quan editeu un grup, els objectes que no formin part d'aquest grup s'esvairan.

Utilitzeu les tecles Tab i Maj+Tab per moure-us cap endavant i cap enrere a través dels objectes d'un grup.

Per sortir d'un grup, feu-hi clic amb el botó dret i trieu

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Inclou-ho al grup

Obre el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir aquesta ordre per a cada subgrup. Aquesta ordre no desagrupa els objectes de manera permanent.

Treu-ho del grup

Permet sortir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si us trobeu en un grup incrustat, només es tancarà aquest subgrup.

Ens cal la vostra ajuda!