Edita els punts

Us permet canviar la forma de l'objecte de dibuix seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Edit - Points.

Icon Edit Points

Edita els punts


Per a editar la forma de l'objecte de dibuix seleccionat, feu clic a la icona Punts de la barra Dibuix i, a continuació, arrossegueu un dels punts de l'objecte.

Ens cal la vostra ajuda!