Al marc

Anchors the selected object to a surrounding frame.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - To Frame.

Des del menú contextual:

Choose Anchor - To Frame.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - To Frame.


Ens cal la vostra ajuda!