Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Des del menú contextual:

Choose Rotate or Flip - Horizontally

Des de les barres d'eines:

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally


Ens cal la vostra ajuda!